Home

ICTRegie, tijdelijk aansturingsorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie, is per 1 januari 2011 opgeheven. Met de beëindiging van ICTRegie is het samenwerkingsverband NWO, STW en Agentschap NL tot stand gebracht.

Het samenwerkingsverband zorgt vanaf nu voor het beheer en de ondersteuning van de lopende onderzoeksprogramma's, projecten en platforms, waaronder Vrouw & ICT en de ICT-innovatieplatforms (IIP's). De centrale aansturing van deze activiteiten ligt bij NWO Exacte Wetenschappen.

 

Platform Vrouw en ICT

ICT-Innovatieplatforms

 

www.nwo.nl/ew

www.stw.nl

www.agentschapnl.nl

 

Contact: Voor vragen kunt u contact opnemen met Daphne Roelands, communicatieadviseur NWO Cluster Chemische en Exacte Wetenschappen, telefoonnummer: 070-34 94215 of stuur een e-mail naar communicatie-CEW@nwo.nl